פנחס ליטווינובסקי, מקלפת תפוחי האדמה, 1930 בקירוב, שמן על בד, 36X43 ס"מ. עיזבון האמן, באדיבות דפנה ליטווינובסקי