מנחם שמי, עצים בהר הכרמל, ,1940 שמן על בד, 48.5X40 ס"מ. אוסף מוזאון חיפה לאמנות, באדיבות ניצה שמי