מנחם שמי, דיוקן עצמי, 1930 בקירוב, שמן על בד, 49X73 ס"מ. אוסף הפניקס הישראלי, תל אביב, באדיבות ניצה שמי