פנחס ליטווינובסקי, משפחה ערבית, 1930 בקירוב, שמן על בד, 73X60 ס"מ. אוסף פרטי, באדיבות דפנה ליטווינובסקי