עם הפנים לתפוצות: השיח היהודי באמנות ארץ ישראל בשנות השלושים של המאה ה־20

דליה מנור בתולדות האמנות הישראלית , אשר את ראשיתה מקובל לראות בהקמת בית הספר בצלאל למלאכות אמנות בירושלים בשנת , 1906 בולטות בהיעדרן שנות השלושים . ההתעלמות מתקופה זו ניכרת במיוחד על רקע תשומת הלב הרבה הניתנת במחקר , בתערוכות ובספרים לעשורים הראשונים של הפעילות האמנותית ביישוב הציוני בארץ ישראל – תקופת בצלאל ושנות העשרים של המאה ה – 20 ולפעילות האמנותית בעשור הראשון למדינה , בעיקר סביב קבוצת ' אופקים חדשים ' . תקופה מאוחרת יותר שזכתה למחקרים ולתערוכות מקיפות היא העשור של שנות השבעים . המספר הזעום של פרסומים על אמנות הציור והפיסול בארץ ישראל של שנות השלושים ראוי לתשומת לב . התרחבות שדה האמנות מיעוט המחקר על אמנות התקופה מפתיע במיוחד על רקע ההתפתחויות בשדה האמנות בארץ ישראל באותן שנים . בראשית שנות השלושים התרחבה קהילת האמנים המקומיים , וחבריה * המחקר למאמר נתמך על ידי מענק הקרן הלאומית למדע מס ' . 752 / 08 1 בצד כמה מונוגרפיות על אמנים שהחלו לבלוט בתקופה זו , הפרסומים העיקריים על אמנות התקופה הם מלפני שלושים או ארבעים שנה : קטלוג תערוכה שאצר יונה פישר , האכספרסיוניזם הארצישראלי בשנות ה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב