מבוא

עופר שיף בשנת , 2006 בכינוס על מצבו ועל עתידו של העם היהודי שנערך בניו יורק לציון שנת המאה לייסוד הוועד היהודי האמריקני , הטיח הסופר א " ב יהושע במארחיו היהודים האמריקנים את הטענה כי חיים יהודיים שלמים אינם אפשריים אלא בעברית ובמדינת ישראל בלבד . את עיקר הביקורת הפנה יהושע נגד התפיסה של זהות יהודית ממוקפת . על פי תפיסה זו , המקף המחבר את הזהות היהודית לזהות האמריקנית מבטא רצף ומתח פורה בין השתייכות לתרבות וללאום היהודיים ובין השתייכות לתרבויות של סביבות הרוב הלא יהודיות . יהושע יצא חוצץ נגד חיוב הזהות הממוקפת וקבע כי זהות המתבססת על דיאלוג ורצף פנימי בין חלקי הזהות היהודית והאמריקנית אינה אלא מבנה מלאכותי נטול קיום של ממש : ' אתם מחליפים זהות כמו שמחליפים ז ' קטים . מי שאיננו גר בישראל ומשתתף בקבלת החלטות יומיומית שכולה יהודית [ ... ] איננו מחזיק בזהות יהודית שיש לה משמעות כלשהי [ ... ] אם סין תהיה למעצמה חזקה מארצות הברית תעברו כולכם לסין ' . קובץ זה איננו מנתח את המתחים הפנימיים הכרוכים בתפיסת הזהות הממוקפת של התפוצה שתקף יהושע . לזאת נועד הכרך מולדות בגולה , היוצא לאור עם אסופה זו ,...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב