גלויות ישראליות

עיונים בתקומת ישראל סדרת נושא כרך עשירי גלויות ישראליות מולדת וגלות בשיח הישראלי עורך : עופר שיף עורכת משנה : אורנה מילר מערכת הכרך : אבנר בן עמוס , אבי בראלי , ג ' ק וורטהיימר , חנן חבר , אסתר מאיר גליצנשטיין , משה צוקרמן , קימי קפלן , דניס שרביט המערכת : מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות , מדרשת בן גוריון , ת " ד , 257 מיקוד 8499000 טל : , 08 - 6596940 פקס : , 08 - 6596939 דואר אלקטרוני : omiller @ bgu . ac . il כתובתנו באינטרנט : http : // www . bgu . ac . il / iyunim  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב