היומנים הרפלקטיביים שלנו על הקורס

ההמשך למדנו כיצד ללמד וכיצד ליצור דיאלוג משמעותי יותר עם הסטודנטיות . מטרתו של החלק הזה היא להביא את התרשמויותינו במהלך השנה מהקורס : לרשום את מחשבותינו בעקבות כל שיעור , ללמוד במה טעינו , במה הועלנו ובמה אפשר לשפר , לכתוב על האינטראקציה המתרחשת בכיתה , ללמוד על ההשלכות העתידיות של קורס כזה , והאם יש טעם להפוך אותו לקורס כללי במסגרות להכשרת מורים . מן הראוי לציין שזו הפעם השנייה שבה אנו מלמדים את הקורס במכללת אלקאסמי , והשנה הראשונה לא הניבה אותן תובנות והייתה מוצלחת פחות מסיבות שונות : החומר היה חדש גם לנו , וההתייחסות שלנו ושל הסטודנטיות לקורס הייתה עדיין בעייתית . השנה הוסקו המסקנות המתבקשות , במיוחד בכל הקשור לתהליך היישום ההקשרי של החומר הפילוסופי באמצעות עבודה סדנאית אינטנסיבית יותר . הרגשתנו היא שהליקויים תוקנו באופן מניח את הדעת . להלן היומן הרפלקטיבי שלנו לחלק מן השיעורים . סמסטר א' למפגש הראשון - הכרת הנושא סמדר : מספר הסטודנטיות בכיתה הוא . 24 הן נראות שקטות וביישניות . רובן בלבוש מסורתי . אחת מהן בלי כיסוי ראש . ג ' מאל פתח את השיעור והסביר את מהות הקורס ואת ציפיותינו מן הפ...  אל הספר
מכון מופ"ת