תיאור הקורס

במפגש האחרון ערכנו סיכום ביניים לסמסטר הראשון וביקשנו משוב מן הסטודנטיות . אחת התובנות העיקריות הייתה החשיבות שיש לעבודה הסדנאית , להבאת אירועים מן השדה , ניתוחם וקיום תהליך של דיון , המשגה וקישור לתאוריות . הגענו להחלטה משותפת עם הסטודנטיות שבסמסטר השני תובנה זו תיושם . סמסטר ב' הוראה באמצעות אירועים תורמת לאיכות החשיבה ומאפשרת קשר בין מושגים מופשטים לאירועים קונקרטיים . היא מערבת את הלומדים ומאפשרת להם לנהל את הלמידה שלהם ולקבל עליה אחריות . היא מאפשרת ללומד ללמוד את חוכמת המעשה ולגשר בין התאוריה והמעשה ומעודדת חשיבה רפלקטיבית . ( לפירוט בנושא ראו נספח ) . במפגשים 3 - 1 דנו בנושא ' אירוע מהו ' ? עסקנו באירועים מחיי בית ספר : קונפליקטים מחיי הכיתה , היווצרותו של קונפליקט בין - אישי מתוך אירוע , גבולות האחריות , החשיבות בקבלת אחריות וההשלכות הארגוניות והחינוכיות של התנערות מאחריות . במפגשים 5 - 4 דנו בדימוי עצמי , חרדה , אשמה והקשר שלהם לאחריות . במפגש 6 ניתנה מטלה המורכבת מאירועים מתוך כתלי בית הספר ומתוך המכללה , במטרה לבחון ולהגדיר את האחריות , בהתאם לתפקידים שכל אחד / ת ממלא / ת . ...  אל הספר
מכון מופ"ת