פרק חמישי: אחריות, חינוך והוראה (קורס לדוגמה)

כתיבת הספר לוותה בקורס " חינוך לאחריות " שנתנו במשותף במסגרת תכנית המצוינות של מכללת אלקאסמי . ה " מצוינים " היו בעצם רק סטודנטיות . תכנית הקורס משלבת בין הצד המעשי – אירועים בנושא אחריות מחיי בית הספר – ובין חומר תאורטי בין - תחומי . כמו כן , היא כוללת אירועים שלנו כמנחים ואירועים של הסטודנטים להוראה בנושא אחריות . התכנית מדגישה את חשיבותה של האחריות בכל תחומי החיים : הורות , חינוך , פוליטיקה , עיסוקים , ובעיקר קשר אישי - אנושי - מוסרי בין אדם לחברו . מטרת תכנית הלימודים בקורס היא להכשיר מורים לאחריות , וביתר פירוט : לחשוף את הסטודנטים למושגים תאורטיים בסיסיים בנושא האחריות . לאפשר לסטודנטים לרכוש תובנות הנוגעות להוראת הנושא . לסייע לסטודנטים למצוא ולהמציא דרכים לפיתוח אחריות בקרב התלמידים . לגרום לסטודנטים להעריך את ההשלכות החינוכיות הנגזרות מהוראת הנושא . לאפשר לסטודנטים לנתח מקרים בנושא האחריות מחיי היום - יום . לאפשר לסטודנטים לרכוש כלים פדגוגיים ודרכים דידקטיות לפיתוח האחריות בקרב התלמידים . מהלך הקורס שלימדנו צמוד לפרקי הספר שעובדו לסדנאות . הקורס ערוך בצורה המעודדת דיאלוג חי בי...  אל הספר
מכון מופ"ת