סיכום הפרק

כדי ללמוד מהי אחריות אנו נדרשים קודם כול להיות מסוגלים גם לטעות , להיווכח בתוצאות מעשינו האישיים ולהבין שיש לנו בחירה חופשית . ילדים אינם נחשבים אחראים למעשיהם משום שאינם מסוגלים לשקול ולצפות את תוצאות פעולותיהם . עלינו ללמד אותם , לחנך אותם ולהעביר אותם בדרכי ההתנסות כדי שירכשו כלים לאחריות . אי - אפשר להטיל עליהם אחריות בעודם פועלים מכוח חיצוני סמכותי המוטל עליהם . זהו אולי הנושא החשוב ביותר שעליהם לרכוש , והוא נרכש רק באמצעות התנסות . כדי שההתנסות לא תסכן אותם , עליה להתרחש בתנאים מבוקרים , מוגנים , שיחשפו אותם אט - אט לעולם הבוגר שבו יהיה עליהם להיות עצמאים ואחראים . ילד לומד דרך ניסוי והמחשה של אירועים , והוא אינו יכול לצפות את תוצאות מעשיו אלא על ידי התנסות . כלומר , לא די שנטיף לו מה אסור ומה מותר ; כדי להמחיש לו את חופש הבחירה עלינו להניח לו לטעות בהחלטות ובבחירות שאינן פוגעות בו באופן חמור . רק אז הוא יוכל ליטול על עצמו את האחריות לעצמו ולאחר המושפע ממעשיו . במוסדות החינוך לא מאפשרים לילד את ההתנסות הזאת , והמילה אחריות אינה מובנת דיה . היא נשמעת רק כאשר הילד עושה מעשה שתוצאתו...  אל הספר
מכון מופ"ת