3. אחריות בתהליך הכשרת המורה ובעבודתו

עד כאן ניסינו לבחון מה קורה במערכת החינוך בנוגע לאחריות . כעת ננסה לבחון מה הן הסיבות לכך , ומדוע בית הספר אינו מוסד מחנך המקבל על עצמו אחריות לתוצאות . לשם כך עלינו לבחון את המוסדות להכשרת מורים ואת תפקודם . בספרו טכנאות כחזון בהכשרת מורים ( תשס " ו ) טוען בק שהוראה אינה יכולה להיות מקצוע יישומי בעל אופי טכני רציונלי . זוהי תפיסה מסוכנת , ולדוגמה הוא מביא את ועדת דוברת ( שם : . ( 10 הוא מוצא ארבעה מאפיינים בתפיסת הוראה שכזו : ( 1 ) הוראה היא מקצוע המחייב רציונליות מעשית ומכוונת מטרה . הגדרת מטרות ההוראה תביא לתכנון יעיל ואחראי בעזרת אמצעים יעילים להשגת המטרה ; ( 2 ) בהיות ההוראה רציונלית ובעלת מטרות , יש קשר מובהק בין האמצעים היעילים להשגת המטרות לבין גילוי אחריותיות ואתיקה ; ( 3 ) לרציונליות הטכנית יש ידע מדעי ; ( 4 ) הוראה יישומית דורשת ידע המחייב הכשרה שיטתית וממושכת . כלומר , פעילות המורה היא פעילות רציונלית , מכוונת מטרה , מבוססת על ידע , על יעילות טכנית ועל מוסריות . זוהי התפיסה הרווחת ( שם : . ( 15 אותה תפיסה טכנית - רציונלית מעוגנת בהשקפת עולם מודרנית של רציונליות וחירות . המט...  אל הספר
מכון מופ"ת