סיכום הפרק

בפרק השלישי ניסינו להבין את התנהגות האדם מנקודות המבט של ארבע גישות תאורטיות שונות בפסיכולוגיה . בהמשך בחרנו להתמקד בנקודת המבט של הפסיכולוגיה החברתית , המאפשרת לברר את תהליך עיבוד המידע האנושי כתהליך חברתי של ייחוס שהאדם נותן להתנהגותו ולהתנהגות זולתו . עמדנו במידת האפשר על הגורמים ועל המשתנים השונים הקובעים את תפיסתו של הפרט ומעצבים את התנהגותו , תוך כדי קישור מתמיד לאחריות . נגענו בקשר בין רגשי אשמה , דימוי עצמי , חרדה ושימת לב לבין אחריות , בניסיון להבין בצורה מושכלת יותר את נושא האחריות , שהיא התנהגות אנושית רצויה הנחשבת לערך חינוכי חשוב , שכן בלעדיה קשה לעסוק בחינוך ובמוסר . כעת נפנה לדון בקשר שבין האחריות והחינוך ובשאלת מקומה של האחריות בחינוך .  אל הספר
מכון מופ"ת