6. שימת לב ואחריות

אחריות דורשת שימת לב , שיקול דעת ומודעות . פעמים רבות אירועים המתפרשים בדיעבד כחוסר אחריות נובעים מחוסר שימת לב . למשל , לא שמתי לב שאני מתקרבת למכונית שנוסעת לפניי , ואני עומדת לפגוע בה . או לא שמתי לב בכיתה לילד שנעלב מאמירה כללית שלי , מאחר שחשב שהיא מופנית אליו אישית . את חוסר שימת הלב אנו מגלים בדרך כלל לאחר מעשה , וההבנה יכולה לתרום לנו בכך שנלמד להיזהר יותר בפעם הבאה . שימת לב היא זרקור של ההכרה הדורש מאמץ , והיא מהווה כוח המעצים את הפעולה שהיא מלווה . שימת הלב היא בררנית ומאירה את המידע הרלוונטי . הזרקור של שימת הלב ממקד את ההכרה ואת התפיסה בעניין מסוים , והוא עשוי להתפצל לכמה מוקדים חשובים או להתלכד למוקד אחד . שימת הלב כפופה למערכות שונות , לכן המוקד וכיוון שימת הלב מוכתבים על ידי נסיבות חיים ועניין אישי או על ידי ערכים ודחפים . שימת הלב היא משאב מוגבל מבחינת העוצמה והזמן , ולכן מתחרות עליו מערכות שונות . כל התרכזות בעיסוק כלשהו ממקדת את שימת הלב , וכך נזנחות אפשרויות למידע נוסף שעשוי להיות רלוונטי . בני אדם רבים סבורים שעיסוקם הוא משמעותי ביותר , ולכן מקבלים את מחיר ההזנחה ש...  אל הספר
מכון מופ"ת