2. פסיכולוגיה חברתית

הידע שלנו בנושא ? כיצד משפיע הציון על האופן שבו תופסים אותנו האחרים הרלוונטיים ? האם הוא משנה את הערכתנו העצמית , את תחושותינו כלפי עצמנו ? האם אנו מקבלים אחריות עצמית על הציון או מפרשים אותו באמצעות גורמי מצב ? האם ניקח אחריות ונפעל לשינוי המצב ? הדרך שבה ננהג תעוצב גם באמצעות הסכמות השונות : סכמות על אנשים , סכמות של אירועים וסכמות חברתיות . הסכמה משפיעה על תהליכים קוגניטיביים פנימיים רבים , כמו קשב , זכירה , פירוש מידע , השלמת פערים ופתרון בעיות . תהליכים קוגניטיביים אלה מעצבים את תפיסותינו וקובעים את התנהגויותינו כלפי התרחשויות ואירועים שונים בסביבה שלנו ( שם ) . לסיכום , באמצעות הסכמות אנו מחליטים לאיזה מידע נתייחס , איך נפרש אותו , משלימים פערי מידע , מעריכים ושופטים את האחרים ופותרים בעיות . הסכמות הן אפוא מסגרות קוגניטיביות המכוונות ומעצבות את תהליכי עיבוד המידע . הן חוסכות מאמץ קוגניטיבי , אך לפעמים מעוותות מידע ומונעות התייחסות לפרטים ייחודיים . סכמות מאפשרות לנו להבין טוב יותר מה קורה , ולפיכך אנו יכולים ליטול אחריות לכך . עם זאת , הן יכולות לעוות את תפיסתנו , ובכך לאפשר לנו...  אל הספר
מכון מופ"ת