פרק שלישי: קבלת אחריות על פי גישות ותאוריות פסיכולוגיות שונות

ההסברים להתנהגות האדם בכל הנוגע לקבלת אחריות משתנים בהתאם לגישות התאורטיות שמהן הם צמחו . קבלת אחריות היא צורה של התנהגות אנושית רצויה , הנחשבת לערך חינוכי חשוב . נציג ארבע גישות מרכזיות בנושא :  אל הספר
מכון מופ"ת