סיכום הפרק

לסיכום הפרק הזה אפשר לומר שכמעט כל אירוע וקונפליקט יכולים להתפרש מבחינה אחת כדטרמיניזם אשר כביכול פוטר אותנו מאחריות , ומבחינה אחרת , לעתים רחבה יותר , מגלים שהיו תנאים שלא הובאו בחשבון ושאפשר היה להימנע מן האירוע או מן הקונפליקט אם היו מפרשים אחרת את התהליכים ומסיטים בזמן את האירוע לכיוון נכון ואחראי יותר . " רק חרדת קודש , אהבה ואמביוולנטיות פנימית מאפשרות אחריות אמתית , והיא הקרקע למוסריות ולקולו הלא נשמע של האחר , ולא אחריות בלתי מותנית בנוסח של לוינס" ( . ( Bauman , 1998 כלומר , כל יחס בין בני אדם דורש ספקות ולבטים שבעזרתם ניתן לגלות את השוני ואת האהבה כבסיס לאחריות ולמוסריות . החופש האין סופי והאחריות האין סופית מכלים את עצמם . " להיות אחראי באופן אין סופי לכל דבר , משמע לא להיות אחראי על דבר " ( . ( Zaborowski , 2000 אנו חייבים לתת הגדרה פשוטה ויישומית יותר כדי שנוכל להפעיל אותה ככלי להתבוננות , להבנה ולהשלכה של פעולותינו על האחר ועל החברה . כך נימנע מן הדטרמיניזם השורה עלינו כגורל , נפרוט את סיבות פעולותינו ונוכל לראות היכן כשלנו והתנערנו מאחריות . כך נוכל לקבל על עצמנו את הביק...  אל הספר
מכון מופ"ת