סיכום הפרק

הפרק מהווה תשתית להבנת מושג האחריות כלפי עצמי וכלפי הזולת . פרסנו את משנתם של שלושה הוגים חשובים שנחלקו בדעותיהם בסוגיה זו , ונוסף על כך דנו באחריות הכרוכה בתפקיד ובאחריות רגשית . כל אלה ילוו אותנו גם בפרקים הבאים , שבהם נבחן את האחריות לאור משתנים נוספים , שלאחר מכן יהוו תשתית לבחינת החינוך לאחריות . כדי שנוכל גם לתחום את גבולות האחריות ולבחון את יישומה , עלינו לברר שאלת יסוד הנוגעת לאחריות , קרי מידת החופש שיש לנו במערכות החיים , אם בכלל . ראינו שבחלק מן הגישות החופש הוא תנאי לאחריות , ובגישות אחרות הוא אינו תנאי לה , והחיים נתפסים כמעין דטרמיניזם לסוגיו .  אל הספר
מכון מופ"ת