4. אחריות על פי סארטר, לוינס ובובר

אחריות אצל סארטר סארטר רואה באחריות רכיב מרכזי של האישיות החברתית הבוגרת . " האדם אחראי לחלוטין " ( סארטר , , ( 14 : 1988 ובהיותו אדון לעצמו , מכלול האחריות לחייו נופל על כתפיו . האחריות נובעת בחלקה מכך שיש לפעולותיו השפעה על העתיד , לא רק עתידו שלו אלא גם של אחרים ( . ( Sartre , 1992 : 10 אף שלטענתו של סארטר פעולותיו של הפרט משתקפות ומושפעות מן החופש ומן התפיסה של האחר , בכל זאת הן פעולותיו שלו ועליו לשאת באחריות עליהן ( סארטר , . ( 107 : 1988 בפועל , לכל פעולה והחלטה שאנו עושים יש השלכות לעתיד , ובמרבית המקרים גם השלכות על הזולת . למשל , ההחלטה להיות מורים תשפיע על תלמידינו . אפשר לומר שתורתו של סארטר יוצאת מתוך אגואיזם המוכלל על הכלל , מעין אגואיזם אתי שפירושו כי בתוך הדאגה לעצמי קיימת התחשבות באחר , שבלעדיה אגרום נזק לעצמי . ברוח זו ניתן לומר שהדגש בכלל " אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך " אינו על הזולת אלא על כך שאם אני פוגע בזולת , אני פוגע בדרך כלשהי גם בעצמי . הבחירה שאחריות מתנה אינה רק על מעשים אלא גם על תכונות , ערכים ואופי . כלומר , יש מידה של בחירה גם בתכונות האופי , ופעמים רבו...  אל הספר
מכון מופ"ת