3. האני והאחר על פי סארטר, לוינס ובובר

מתוך תפיסה של מהות האני ומהות הזולת נולדות התפיסות השונות בנוגע לאחריות . קשה מאוד להגדיר מהו האני בלי תפיסה של מהו הזולת ושל הקשר ביניהם . סארטר – האני והאחר תורתו של סארטר מבליטה את קיומו של האדם לעצמו , במנותק במידה מסוימת מסביבתו האנושית . למעשה הוא נוקט שיטה של הטלת ספק בקיום הממשי , וכמו דקארט מציב את האדם הפרטי – את ה ' קוגיטו ' ( " אני חושב משמע אני קיים " ) – כבסיס לקיום ( גולומב , . ( 205 : 1999 " האדם הוא פרי מעשיו " ( סארטר , , ( 13 : 1988 והוא נבחן במעשים ולא בהזיות או ברעיונות . כלומר , התירוצים שבאמצעותם אנו מתרצים אי - פעולה ואי - עשייה אינם תקפים ואין להם משמעות על פי סארטר . נוסף על כך , קיים קשר הדוק בין מה שהאדם יכול להיות לבין מה שהוא צריך להיות . כדי שאדם יוכל לממש את מטרותיו חייבת להיות התאמה בין המחשבה לבין פעולה הנגזרת ממנה . האדם הוא מה שהוא בוחר להיות ( . ( White , 2001 : 4 ההכרה בקיומו של הזולת נובעת מחוסר ברירה , ולא רק זאת אלא שהזולת חיוני להכרה העצמית שלנו : " האם בטלן אני או עובד חרוץ ? זאת אוכל לקבוע , בלי ספק , בעזרת דעותיהם של אלה המכירים אותי , כאשר ...  אל הספר
מכון מופ"ת