2. חירות על פי סארטר, לוינס ובובר

האם האדם נולד חופשי או שמא קיומו מותנה בגורמים דטרמיניסטיים ? החירות היא תנאי לנשיאה באחריות ; מה שכפוי עלינו ואינו בשליטתנו גם אינו באחריותנו . להלן נדון בקצרה בתפיסת החירות אצל שלושת ההוגים : סארטר , לוינס ובובר . סארטר והחירות סארטר טען שתנאי ראשון לאחריות הוא החירות : " כיוון שאין חירות האדם תכונה בין תכונות אחרות – ברור שכל אדם הוא חירות " ( סארטר , . ( 6 : 1972 כלומר , האחריות אינה תכונה נרכשת אלא נולדים לתוכה , כמו אל תוך גופנו . ברשימות על אתיקה כותב סארטר שהאדם חופשי תמיד ומחויב תמיד לקבל אחריות גם על מה שאינו בשליטתו , כמו למשל על מחלה . עליו להפוך את המחלה לעניין של בחירה ולקבל אחריות עליה , כך שהיא לא תשמש תירוץ למניעת אפשרויות אחרות . הוא אינו מתכוון לומר שבחרנו להיות חולים , אלא שכאשר אנו חולים , עלינו לעשות הכול כדי להבריא , והטלת האחריות להבראתנו על רופאים , למשל , אינה קבילה . ככל שהאדם חופשי יותר , כן יהיה דפוס ההתנהגות שלו בנושא האחריות מוחלט יותר ( . ( Sartre , 1992 : 433 מכאן אפשר להסיק כי לטענתו של סארטר , אין חופש מאחריות , כלומר האחריות היא העניין הדטרמיניסטי הי...  אל הספר
מכון מופ"ת