פרק ראשון: רקע עיוני פילוסופי למושג אחריות

בחלק הראשון של הפרק נדון בהגדרות למושג אחריות אצל ז ' אן פול סארטר , עמנואל לוינס ומרטין בובר . בתוך כך נבהיר את המושג חירות ונברר את השאלה מהו האני לעומת הזולת . בהמשך הפרק נדון בגישות הקושרות בין אחריות לתפקיד ובהבדל בין אחריות רציונלית לבין אחריות רגשית . אחרי כל תת -פרק נדגים איך ניתן לפרש אירועים שונים מתוך הטענות שיעלו . אבל לפני הכול , מן הראוי להציג בקצרה מאפיינים של האחריות כפי שאנו מבינים אותה :  אל הספר
מכון מופ"ת