הקדמה

ספר זה דן בערך מרכזי ביותר בתהליכי העצמה מקצועית , אישית וחברתית . נטילת אחריות למימוש מטרות לטובת הפרט ולטובת החברה שבה הוא חי , מבוססת על תחושת מסוגלות ועל אמונה ביכולת האדם לנהל את עצמו ולהתקדם במסלולו האישי והמקצועי . אחריות היא ערך מכונן בחיי הפרט , וחשוב לטפחה במיוחד בחברה מסורתית , שמרנית ודלת אמצעים . הסוציאליזציה בחברות מסורתיות מעודדת לרוב את מיקוד השליטה החיצוני ומסירה את האחריות מהאדם עצמו . ביטוי לכך יש , בין היתר , בתחום החינוך בכל הרבדים והמסגרות . תחושת ה " אנדרדוג " בקרב קהילות מסורתיות ונחשלות מביאה אותן לידי הסרת האחריות למצבן הסוציואקונומי הנמוך ולהטלת האחריות על אחרים . לכן , טיפוח מושג האחריות הוא חיוני בחברות אלה ומכאן חשיבותו של הספר . המסר המרכזי של הספר בדבר הצורך והחשיבות שבחיזוק האחריות , השליחות והמחויבות בקרב אנשי חינוך נמצא בזיקה הדוקה לחזונה של המכללה האקדמית אלקאסמי , שלפיו היא נושאת באחריות לפיתוח ההון האנושי באוכלוסייה הערבית . המכללה מממשת את חזונה באמצעות מודל מנהיגותי ייחודי המיועד להכשיר אנשי חינוך בעלי תפיסה הומניסטית עמוקה , שבבסיסה ערכים של חופ...  אל הספר
מכון מופ"ת