אחריות לחינוך וחינוך לאחריות

ג ' מאל אבו חסין , סמדר גונן אחריות לחינוך וחינוך לאחריות ג ' מאל אבו חסין וסמדר גונן Responsibility for Education and Education for Responsibility Jamal Abu Hussain and Smadar Gonen ד " ר ג ' מאל אבו חסין וד " ר סמדר גונן , אלקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך הוצאת הספרים של מכון מופ " ת : עורכת ראשית : ד " ר יהודית שטיימן עורכת אקדמית : ד " ר אריאלה גדרון עורכות טקסט ולשון : אלה עומר ורונית רהב ; עדי רופא עורכת גרפית ומעצבת העטיפה : מאיה זמר -סמבול צילום תמונת העטיפה : אלעד גונן מסת " ב : -978 965 - 530 - 071 - 0 © כל הזכויות שמורות למכון מופ " ת . תשע " ג / 2013 טל ' : http : // www . mofet . macam . ac . il 03 - 6901406 דפוס : אילון דפוס והפקות  אל הספר
מכון מופ"ת