תומכת תורה

החברה החרדית מוגדרת כאמור כ " חברת לומדים " . כשמנחם פרידמן טבע את המושג היו די משרות בהוראה ובחינוך כדי להחזיק את האתוס ולפרנס את המשפחות . מאז הדמוגרפיה עשתה את שלה וכשאזלו המשרות , זכו בהן קרובות ומקורבות למורות ולמחנכות בעבר או למובילי החינוך העצמאי . מאז נאלצת המערכת להסליל את בנות " בית יעקב " לכיווני תעסוקה אחרים . אלא שהמסר נשאר אותו המסר . מימוש עצמי לא קיים בלקסיקון , אלא רק קיום בית של תורה ומסירות נפש ללימוד תורה . האידיאל של חינוך הנשים החרדיות הוא במוצהר , 14 נראה שהסיפור שזוכרת סימה מבוסס על המשנה במסכת הוריות ג , ז : " האישׁ קוֹדם לאשּׁה להחיוֹת וּלהשׁיב אבדה . והאשּׁה קוֹדמת לאישׁ לכסוּת , וּלהוֹציא הּ מבּית השּׁבי . בּזמן שׁשּׁניהם עוֹמדים לקלקלה , האישׁ קוֹדם לאשּׁה : ר " ע מברטנורה האישׁ קוֹדם לאשּׁה . שׁהוּא מקדּשׁ ממּנּה , שׁהאישׁ חיּב בּכל המּצות והאשּׁה אינ הּ חיּבת בּמצות עשׂה שׁהזּמן גּרמא " . עיקר התוספות יום טוב מדייק להחיות – להצילם אם הם טובעים בנהר וכיוצא בזה . קיים גם סיפור על רבי ישעיה ברדקי זצ " ל , חתנו של רבי ישראל משקלוב , תלמידו המובהק של הגר " א מ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ