המרואיינות – הקול חשוב

ישנה חשיבות לעצם הבאת קולן של נשים חרדיות שמבצעות תפקיד חברתי מורכב , בעיקר כשאיננו זוכה להכרה בקהילתן או לנראות בציבור הרחב . המטרה הראשונית של המחקר , ובעקבותיו – של ספר זה , היא לתת במה לקולות אלו , לאפשר להן להביא את החוויות והמשמעות שהן מעניקות לקמפיין לא נבחרות לא בוחרות ולפמיניזם בכלל במילותיהן , תוך שימת דגש על השוני , על הריבוי ועל הסתירות המתקיימות בתוך מנעד החוויות והמשמעויות הללו . השימוש בריאיון מובנה למחצה , כלומר מפגש שחציו מונולוג פתוח שאיננו מכוון על ידי החוקרת , וחציו שיחה המבוססת ( גם ) על שאלות שלי – ביקש לייצר את התנאים שיאפשרו את פעולת הסיפור , את המשגת המחשבות , החוויות והרגשות במילותיהן ובשפתן של המרואיינות . במהלך הראיונות ראיתי כיצד עולמות פנימיים קורמים עור וגידים . שותפותיי למחקר העלו נושאים שלא חשבתי עליהם , ואתגרו את מה שחשבתי שידעתי על " האישה החרדית הפמיניסטית " . פניתי לפעילוֹת שעבדו לצדי בקמפיין . חלק מאלו שסיפוריהן מופיעים כאן התנגדו לאסטרטגיה שנבחרה לניהול הקמפיין , התנגדו ל " דרך " . חלקן הסכימו ואז עזבו , ובעת כתיבת הספר כבר אינן פעילות . הרוב המכר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ