הפרקים

הספר מחולק לשישה פרקים : הראשון מתאר את תהליך הכתיבה והמעבר מעבודת תזה אקדמית לספר . השני עוסק בשאלת היסוד הנוגעת למתח שבין דת ופמיניזם תוך בחינת החברה החרדית , ההלכה היהודית ופמיניזם , ושואל כיצד זה ילכו שלושת אלו יחדיו ? הפרק השלישי משרטט את השדה של " פמיניזם חרדי " ואת המרחב הווירטואלי ככר המחתרתי שבו צמח . הפרק הרביעי דן בהשכלת נשים ובמקומם של בתי הספר ומוסדות הלימוד בחייהן של נשים חרדיות ; הפרק מעלה על נס את דמותה של שרה שנירר , מייסדת סמינר " בית יעקב " ומודל ההשראה הפמיניסטי . הפרק החמישי מתמקד בבחירות לכנסת העשרים ובתיאור קמפיין לא בוחרות לא נבחרות . ואילו הפרק השישי , האפילוג , מציג את נבחרות , אחד מתוצריו המשמעותיים של הקמפיין , קרי , התנועה הממוסדת שהתגבשה בעקבותיו . פרק נוסף מלווה את הספר אך לא נכלל בו . זהו פרק רפא והוא עוסק בגירושין כמאיץ להצטרפות גלויה וסמויה למאבק . מטבע הדברים , כתיבתו של ספר המבוסס על ממצאים אמפיריים מחד גיסא ועל רוחות רפאים , רסיסים ביוגרפיים , מחירים פוטנציאליים ועתידים לא ברורים מאידך גיסא , היא כתיבה פמיניסטית אוטו אתנוגרפית מחקרית המשלבת את קולה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ