ושאינן נראות פמיניזם חרדי המקרה של "לא נבחרות לא בוחרות”

פמיניזם חרדי המקרה של " לא נבחרות לא בוחרות” אסתי רידר אינדורסקי עיון חברה ושאינן נראות אסתי רידר -אינדורסקי ושאינן נראות פמיניזם חרדי : המקרה של " לא נבחרות לא בוחרות"  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ