תכניות הלימודים בגיל הרך בעידן הפוסט־מודרני

לאחר עשרים שנה של הפקת תכניות לימודים לגיל הרך בתחומים שונים יצאה לאור בירושלים בשנת תשנ " ה תכנית המסגרת לגיל הרך , המתמודדת עם התפתחות הילד במנעד הגילים שלוש - שש . תכנית זו ביטאה קונצפציה , ארגנה את התכנים ויצרה דיפרנציאציה בין מיומנויות יסוד וכישורי חיים ובין הדיסציפלינות . כותבי תכנית המסגרת הצהירו כי הבחירה נעשתה כדי לחנך את ילדינו ולהעביר להם את מורשתנו ואת ערכי החברה שלנו . בהצהרה זו יש תוספת לתפיסות שרווחו עד אז ומתן דגשים בטיפוח כישורים ומיומנויות ודגשים בהתפתחות הילד בגיל הרך בכל התחומים . רוב תכניות הלימודים שפותחו באגף לתכניות לימודים של משרד החינוך מראשית שנות השבעים היו תכניות דיסציפלינריות והופיעו בעקבות המהפכה המדעית ( ראו בפרק ' הילד כמדען ' ) . בסוף שנות השמונים , עם הקמתו של האגף לחינוך הקדם יסודי בידי רינה מיכלוביץ ' , הוקמה ופעלה באגף מחלקה לתכניות לימודים בראשותה של דליה לימור , שהפיקה תכניות ברמה מקצועית ועדכנית בשיתוף מומחים בתחומים שונים . השוק המקצועי היה מוצף תכניות , אך לא תמיד היה הריבוי לטובה , וגננות לא מעטות הרגישו מבולבלות לנוכח התכניות שהומטרו עליהן ח...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב