לב ויגוצקי ותורתו

לב ויגוצקי הוא הנציג הבולט ביותר של התאוריה הסוציו היסטורית והפסיכולוגיה החברתית תרבותית , שהייתה , כאמור , פרי הגותם שלו ושל תלמידיו - חבריו . התאוריה של ויגוצקי חשפה את המיוחד בהתנהגות ובקוגניציה של בני אדם , והייתה בסיס להבנת השפה ככלי פסיכולוגי . התאוריה הציגה את שני הגורמים העיקריים המייחדים את השכל האנושי , חברה ותרבות , ומסיבה זו כונתה ' תאוריה חברתית תרבותית ' או ' תרבותית היסטורית ' . לפי הגישה הסוציו היסטורית , הכוחות החברתיים והתרבותיים הם המוציאים מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל הטמון בכל אחד ואחד מאתנו מלידה . גישתו של ויגוצקי , יסודה באי שביעות רצון מן האסכולות הקיימות , ומטרתה הייתה לנסות לגשר בין הפרשנות הגנטית ובין הפרשנות הביהביוריסטית של תהליך ההתפתחות הקוגניטיבית . לפי הפרשנות הגנטית , ההתפתחות היא מסלול אינדיבידואלי המותנה בראש ובראשונה בהבשלה הנירו פיזיולוגית של הפרט , ולפי הפרשנות הביהביוריסטית , ההתפתחות היא תהליך למידה באמצעות חיזוקים מן הסביבה . ויגוצקי האמין כי הפעילות האנושית מצריכה תיווך באמצעות כלים סימבוליים ופסיכולוגיים ואמצעים לתקשורת בין אישית . הוא נתן...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב