המורה יונה שחר (שוורץ) בכיתה א גנית. כפר שלם .1955