הממסד הציוני מפקיר את גני הילדים: מאבק הגננות להישרדות

בשנת 1933 עברה האחריות למערכת החינוך העברית בארץ מידי ההסתדרות הציונית העולמית לידי הנהגת היישוב . נטל החינוך הכביד מאוד על ההנהגה המקומית , ולכן היא החליטה לקצץ בתקציב החינוך באמצעות הפסקת התמיכה בגני הילדים . החלטה זו הוציאה למעשה את גני הילדים ממערכת החינוך הממוסדת ועשתה אותם גנים פרטיים במימון ההורים ובתמיכת הרשויות המקומיות וארגוני הנשים . תקופה זו תמה לאחר הקמת המדינה , כאשר חזרה ממשלת ישראל וקיבלה עליה את האחריות לגני הילדים בחקיקתה את חוק גן חובה כחלק מחוק חינוך חובה חינם בשנת . 1949 של מי אתה גן הילדים ? התארגנותם המחודשת של מוסדות הציבור ביישוב היהודי בארץ ישראל החלה עם תום מלחמת העולם הראשונה , בד בבד עם התפרקותה של האימפריה העות ‘ מאנית , אשר שלטה באזור , וכשעבר השלטון בארץ לידי הבריטים . לאחר המלחמה , כאשר החלו מוסדות היישוב להתארגן מחדש , קיבלה עליה ההסתדרות הציונית העולמית את האחריות לחינוך העברי , אולם במשך השנים ניסתה להעבירו לאחריותו של היישוב בארץ , דהיינו לאחריותה של מחלקת החינוך של הוועד הלאומי . נציגי היישוב דחו את הבקשה בטענה כי היישוב בארץ דל , וכי אין באפשרותו ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב