מאה שנות גן ילדים בארץ ישראל

מרים סנפיר , שוש סיטון , גילה רוסו צימט מאה שנות גן ילדים בארץ ישראל גן ילדים בארץ ישראל מרים סנפיר | שוש סיטון | גילה רוסו -צימט מרים סנפיר , שוש סיטון , גילה רוסו צימט מאה שנות גן ילדים בארץ ישראל  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב