אינדקס שימושי

יולי | 2017 מחיר קטלוגי : ₪ 98 ארבעה עשר המונחים המופיעים בסרגל המונחים שבשולי הספר הם עבורנו מונחי מפתח להבנת הרעיונות המוצגים בספר זה . השימושים השונים שנעשו בהם לאורך הספר מבקשים לטעון כל מונח במשמעויות נוספות ולהציב אותם בהקשרים חדשים המתווספים לשיחות ולטרמינולוגיות השגורות , שבהן הורגלנו להשתמש . החצים המופיעים לאורך הטקסט , וההפניות המופיעות לצד כל מונח באינדקס , מוצעים ככלי המזמין לקריאה פעילה . באמצעות סרגל המונחים יכולים הקוראים לייצר מפה חדשה של משמעויות לקסיקליות , לצד מגוון אפשרויות לנווט בספר ולחבר בין חלקיו השונים . לקריאה נוספת : 5 , 3 24 24 - 23 , 15 , 3 12 , 9 4 3 45 , 29 , 26 , 20 , 9 ראו גם : חזותי 14 17 לקריאה נוספת : 23 , 19 , 16 , 10 , 7 , 5 - 3 24 , 22 , 14 , 10 , 3 3 4 5 47 - 45 , 29 , 26 , 21 , 9 - 8 7 7 ראו גם : מנגנון 30 , 14 25 , 18 - 17 ה " איך " 25 , 19 , 12 10 לקריאה נוספת : 3 9 , 7 37 , 25 , 21 , 14 , 5 4 3 7 לקריאה נוספת : 8 7 24 , 19 , 14 , 12 , 10 , 6 11 , 9 , 6 5 -5 4 44 , 36 , 33 , 29 , 27 , 8 3 לקריאה נוספת : -23 18 , 16 - 11 , 8 , 6 , 3 10 - 7 , 3...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ