מונחון אלטרנטיבי לנרטיב

מונחון אלטרנטיבי לנרטיב במסגרת המחקר שביצענו בשנים האחרונות התגבשה בנו ההבנה בדבר הפער הקיים בין העשייה התרבותית הרווחת בצל הקונפליקט לבין הגישה התרבותית המיוחלת – גישה שתדע להכיל ולייצר זיכרון טרנס תרבותי ולראות במוסד האמנות ישות פוליטית שאינה משמשת רק שופר לקולות פוליטיים או מראה למתרחש בחוץ . מהלך זה הוביל אותנו להרהור בפרקטיקה אפשרית של ייצור נרטיבים אלטרנטיביים כחיפוש אחר מקור לשינוי . במקום החיפוש אחר נרטיב שיהווה אלטרנטיבה לנרטיבים הלאומיים השגורים , או במקום הציפייה לייצר נרטיב שיחשוף את האמת ההיסטורית ויהיה משותף , מוסכם , מכיל , צודק , מפויס וכיוצא באלה , מחקרנו מבקש להציב היגיון מחשבה ופעולה חדש . אנו מציעות לאתגר את הפורמט הנרטיבי ולהציע אלטרנטיבות לנרטיבים , כלומר להחליף את הדחף לצקת שוב ושוב תוכן היסטורי , פוליטי ותרבותי מחודש בדפוסי חשיבה והתארגנות קיימים ולבקש במקומם אחר מבנים חדשים לצבירה , לשימור ולהעברה של ידע . אנו מציעות לבחון את החיפוש אחר אלטרנטיבה למבנה הנרטיבי באמצעות פירוק הנרטיב לחמש תפיסות יסוד בסיסיות : צורה , שפה , זמן , מקום ודובר . אנו מבקשות לאתגר את המ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ