#6 Campus in Camps

בשנת 2012 נוסד הפרויקט ( - " Campus in Camps " ( CiC תכנית חינוכית אקספרימנטלית באוניברסיטת אל קודס , שפותחה בשיתוף מרכז " אל – פניק" ( Al Feniq Center ) במחנה הפליטים דהיישה בבית לחם . הפרויקט נולד בעקבות הצורך ההולך וגובר בשיפור התנאים המרחביים והחברתיים במחנות הפליטים הפלסטינים , וכניסיון ליצור פלטפורמה חדשה ללמוד וליישם את אפשרויות החיים בהם . פרויקט CiC מהווה מרחב ללמידה מבוססת קהילה ומציע הבנה חדשה של מחנה הפליטים , תוך פעילות עם הקהילה המקומית ובתוכה . מחנה הפליטים אינו משמש מקום יוצא דופן במרחב העירוני , אלא חלל אקטיבי ופעיל שמתרחשים בו כל העת שינויים . הפרויקט למעשה מביא את הקמפוס האוניברסיטאי לתוך מחנה הפליטים , בשאיפה לספק מרחב מוגן , פיזי ותיאורטי , שבו יוכלו משתתפי התכנית להתנסות ולחקור בחופשיות . המשתתפים בפרויקט הם צעירים החיים במחנות הפליטים . הם מקבלים מקום שבו מתאפשר להם לבחון , לדון ולבקר את סביבתם . הפעילות של CiC מורכבת משני נדבכים מרכזיים חשובים : קורסים שהוקמו בהתאם לאינטרסים של המשתתפים והצרכים של המחנה , בנושאים כגון מגדר ואורבניזם , אדריכלות קהילתית ועוד , וקו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ