"נקודת מגוז", מראה הצבת התערוכה ב"ארטפורט", תל אביב, 2016