מעין אמיר ורותי סלע, תיעוד מתוך פרויקט "אקסטריטוריה", 2010