תמיר צדוק, מראה הצבה מתוך התערוכה ״בקצה העולם כאן״, מוזיאון פתח תקוה לאמנות, 2010