זיכרון טרנס־תרבותי

בניסיון להרחיב את הדיון בסוגיות אלה , בשנים האחרונות מתפתח שדה מחקר המכונה " זיכרון טרנס תרבותי " ( . ( Transcultural Memory שדה מחקר זה מבקש לבחון שאלות בדבר המפגשים שמזמן העידן הגלובלי בין מטעני הזיכרון של תרבויות שונות לבין דפוסי ההבניה שלהן , וכן למפות את ההשפעות האפשריות שיש בכוחם של מפגשים אלה לייצר . לדברי דגמר ברונו ( , ( Brunow העיסוק בזיכרון טרנס תרבותי מבטא את הצורך לעבור ממחקר המתמקד ב " מחוזות הזיכרון " , כפי שהגדירם נורה , למחקר המתמקד ב " תנועה " של הזיכרון – בתהליכים , במסלולים ובהשפעות שלהן הוא נתון בעידן הגלובלי . חוקרת הספרות אן ריג ' ני ( , ( Rigney המרבה לעסוק בזיכרון קולקטיבי ובנרטיבים היסטוריים , טוענת אף היא כי " בלימודי זיכרון ישנו מעבר מ ' אתרים ' ל ' תהליכים ' [ ... ] מהתמקדות בתוצרים תרבותיים לעניין גובר בדרכי ההפצה של תוצרים אלה והשפעתם על הסביבה . " ארל מתייחסת גם היא לחשיבות המעבר לחקר זיכרון טרנס תרבותי . דרכו ניתן לבחון לטענתה את " ההיסטוריה העמוקה " ( , ( deep history שממנה ניתן ללמוד על ההווה והעתיד : "[ זיכרון טרנס תרבותי ] הוא אמצעי להבין איך מההיסט...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ