זיכרון טרנס־תרבותי

זיכרון טרנס תרבותי בעשורים האחרונים הפך העיסוק בזיכרון לתחום מחקר חשוב ופופולרי . שאלות בדבר טבעו והתגבשותו של הזיכרון כתהליך תלוי חברה , מקום וזמן מעסיקים חוקרים וחוקרות רבים . כיום אפשר למצוא מחקרים הנוגעים בנושא הזיכרון במגוון תחומי לימוד , כגון מדעי המדינה , מדעי הטבע , מדעים קוגניטיביים ומדעי החברה והרוח , הכוללים עיסוק בפוליטיקה , חינוך , היסטוריה , תרבות ואמנות . את ראשית לימודי הזיכרון כתחום מחקר נפרד נהוג לייחס , בין השאר , לכתביו של מוריס הלבווקס ( , ( Halbwachs שראו אור במחצית הראשונה של המאה העשרים . הלבווקס טבע את המושג " זיכרון קולקטיבי " , וכך היה הראשון שתיאר את הזיכרון האנושי כגוף ידע החב את התהוותו ואת עיצובו לסביבה החברתית . ההיסטוריון הצרפתי פייר נורה ( , ( Nora שהמשיך את רעיונותיו של הלבווקס , ביקש להבחין בין המונחים " היסטוריה " ו " זיכרון " באמצעות הקביעה כי היסטוריה היא שחזור של דבר שחדל זה מכבר להתקיים , בעוד שזיכרון נתון לשינויים מתמידים בידי החברות המשמרות אותו . נורה אף טבע את המונח " מחוזות הזיכרון " או " אתרי הזיכרון " , בתארו את הכלים ואת המנהגים שחברות מ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ