כוח הפעולה של הנשלטים

ניתן לומר שהמרחב החדש שאותו יוצרים ארגונים לא ממשלתיים מציע דרכים אלטרנטיביות לעסוק בפוליטיקה . דרכים אלו אינן קוראות לפרישה מוחלטת מפוליטיקה . האקטיביזם הפוליטי של ארגונים לא ממשלתיים אינו רק משקף עמדה של התנגדות אלא גם יוצר דרכים חדשות להיכנס לזירה הפוליטית . בתוך כך הוא מבחין בשחקנים חברתיים חדשים – סובייקטים חסרי קול או נרא וּ ת , המצויים מחוץ למרחב התרבותי של " המגזר השלישי " . לפיכך אקטיביזם לא ממשלתי מכיר בכוח הפעולה של כל ישות המתקיימת בסביבתה . [ 23 ] ישות פוליטית שאינה ממשלתית יכולה להתערב בפוליטיקה ולהשפיע עליה , לא דרך ייצוג והזדהות אלא באמצעות ייצור של ידע חדש . ניתן לומר כי המודל של ישות פוליטית שאינה ממשלתית יוצר דרכים חדשות של התערבות : זהו אינו עיסוק עם הזדהויות או עם ההיסטוריה של המצב , במטרה להציע מסקנות קונקרטיות ; אין גם מדובר בעיסוק בהשלכות הפוליטיות שעלולות להתרחש . ישות שאינה ממשלתית מציעה מקום חדש שממנו ניתן לבחון את הסביבה וליצור דרכים חדשות של ממשל והתנגדות לו , ללא מגבלותיהן של האפשרויות שכבר קיימות בפוליטיקה . זהו עיסוק ב " כאן ועכשיו " , המגיב לתהליכים קיימ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ