גבולות מטושטשים וחשיבה ביקורתית

ההבחנה המטושטשת שבין הממשלה לבין האקטיביזם הלא ממשלתי הביאה עמה ניצול חד צדדי של רעיון המוסר ההומניטרי על ידי המדינה , כאשר זו פיתחה " רטוריקה הומניטרית " כדי להצדיק פעולות צבאיות שאותן היא מבצעת . [ 19 ] לאור זאת , אותם ארגונים לא ממשלתיים שעוסקים בתחומים הומניטריים , מחד גיסא מגנים את פעולותיה הצבאיות של המדינה ומאידך גיסא משחקים תפקיד משמעותי במלחמות ובמצבי סכסוכים כאשר המצב הופך להיות בלתי נסבל . מצב זה גורם לפעילות מגוונת של " המגזר השלישי " , המתבצעת באופן סימולטני : פיקוח והשגחה על המדינה וגינוי של כל הפרה של החוק ההומניטרי , לצד שיתוף פעולה עם המדינה כאשר נציגי מגזר זה מטפלים בתוצאות פעילותה הצבאית , ולכן פועלים כתחליף שלה . יש להבין את האקטיביזם של ארגונים לא ממשלתיים בתוך ההקשר הפוליטי שבו הוא פועל . בהיותו חלק בלתי נפרד מיחסי הכוחות של הממשלה , יש לארגונים אלו גם השקפה ביקורתית על שיתוף הפעולה שלהם עם הממשלה , ולכן הם תמיד נמצאים בתוך הגבולות המוסריים . [ 20 ] נביט , למשל , בארגון " רופאים ללא גבולות " ( , ( Medecins Sans Fronti è res – MSF המתואר בדבריו של רוני בראומן ( Bra...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ