ישות פוליטית

כדי להבין לעומק את הרעיון של ישות פוליטית , רצוי לבחון את ההבנה של מישל פוקו בנוגע ל " חברה האזרחית " , ככזו שלמעשה אינה קיימת בצורה טבעית , אך בכל זאת יש לה השפעה מכרעת וכוח רב . [ 15 ] דרך הצגת הרעיון של ממשליות , המבטא את דרכי הפעולה של הממשל לעומת נתיניו , פוקו מסביר כי החברה האזרחית לא הייתה קיימת באופן טבעי לפני קיום הריבון . למעשה , המושג של החברה האזרחית הוא שאפשר לריבון להמשיך ולמשול . כלומר , הליברליזם אינו נתפס כפעולת התנגדות של החברה הנשלטת אלא כצורה של ממשליות שדרכה הממשלה מחזקת את כוחה באמצעות הקמת גוף – החברה האזרחית – שהוא בו זמנית פוליטי וא פוליטי . עם זאת , פוקו טוען כי אף שהחברה האזרחית היא תוצר של ממשליות , אין פירוש הדבר שהיא אינה אפקטיבית . ברגע שהחברה האזרחית מתהווה , השפעתה מצויה מעבר לשליטת הממשלה והאזרחים רשאים להשתמש במונח זה כדרך לקרוא תיגר על פועלה של ממשלתם . כתוצאה מכך , יש להבין את המשמעות של החברה האזרחית כמשא ומתן מתמשך בין האופן שבו החברה שולטת בעצמה ובין האופן שבו היא נשלטת . זהו משא ומתן בין דרכי ביטוי עצמי של החברה לבין אינסטרומנטליזציה שלה בידי הר...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ