מוסד האמנות כישות פוליטית

מוסד האמנות כישות פוליטית מהו מוסד האמנות ומה תפקידו בחברה ? האם ניתן להבין אותו בדרך שאינה כבולה לתפקידו כמרחב לתצוגה ? כיצד ניתן לבחון את מוסד האמנות מעבר לבחינה של המבנה עצמו , גבולותיו ומגבלותיו ? האם הוא יכול לשמש תשתית למרחב ציבורי אלטרנטיבי , שבו נוכל ליצור אלטרנטיבה לנרטיב ? שאלות אלו הן שהתוו את מחשבותינו בטקסט הנוכחי . אנו סבורות שכדי ליצור אלטרנטיבה לנרטיב דרוש מרחב פעולה חדש , כמו גם לקסיקון חדש , העשויים לפרוץ את מגבלות הזמן , המקום והצורה . לשם כך אנו מציעות לפנות לעולם התרבות החזותית ולבחון את מוסד האמנות כמרחב חדש וכישות פוליטית . דרך מהלך זה אנו מעוניינות להבין את האמנות כפעולה של התערבות בפני השטח ולדון בתוצר האמנותי לא כאובייקט אלא כתהליך המייצר ידע ומאפשר פרספקטיבה שונה ומורכבת על אודות המציאות . כדי להציע מהלך שכזה , נדון תחילה בשני רעיונות מרכזיים : ראשית , נבחן מהי כוונתנו כאשר אנו אומרות " מוסד אמנות " ; שנית , נציג את הרעיון של ארגון פוליטי שאינו ממשלתי ( . ( NGO – Non Governmental Organization בעקבות זאת , נבחן את החיבורים האפשריים בין השניים .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ