מה יש בספר?

ד . ה : אפשר להגיד שזו שאלה שהעסיקה אותנו מאוד במהלך המחקר - מה בסופו של דבר ייכנס לספר ואיך נכתוב אותו ? האם יהיה איזשהו נרטיב או היגיון פנימי לסדר שבו נכתוב את הנושאים השונים שנעלה בספר ? כמו שכבר אמרנו , לחקור את האפשרות אלטרנטיביים ודווקא לחפש אלטרנטיבות לנרטיבים . אני זוכרת שהרגשנו שהשאיפה לעסוק ולנסח מחדש זיכרון הופכת כמעט בלתי אפשרית כשמדובר באירועים שממשיכים להתקיים ולעצב את ההווה . הבנו שהדרך שלנו לגשת לפירוק ולבנייה מחדש של ההווה היא באמצעות מחשבה מחודשת על המרכיבים שמבנים את התפיסה שלנו לגביו ושבאמצעותם אנו מבנים נרטיבים כחברה . את זוכרת מה היו הצעדים הראשונים שלנו בפירוק הזה למרכיבים ? א . ת : כן , הבנו שיש לזנוח את הנרטיב האלטרנטיבי ולחפש אלטרנטיבה לנרטיב , או במילים אחרות - שאולי מושא החיפוש שלנו לא יהיה מציאת תכנים חדשים אלא יצירה של דפוסי חשיבה חדשים ומסגרות חדשות להכיל תוכן . לשם כך פירקנו את הנרטיב לחמישה מושגים : צורה , שפה , מקום , זמן ודובר . הפירוק הזה לא נוצר מיד . ד . ה : בכלל , כל המושגים האלה נולדו בהדרגתיות , בניסיון להבין מה " מפריע " לנו באותה נרטיביות , אל...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ