הקדמה

History is always written from the sedentary point of view and in the name of a unitary State apparatus , at least a possible one , even when the topic is nomads . What is lacking is a Nomadology , the } opposite of a history . } 1 אנו חיים בתקופה של פוסט אמת וריבוי אמיתות , של גלובליזציה מואצת שמביאה לשבירת גבולות אך גם להתמוטטות הדמוקרטיה ולריאקציה של מדינת הלאום . בהקשר המקומי , המאבק בין הנרטיבים השונים שמבנים את החיים בישראל פלסטין מגלם תפקיד משמעותי בשימור הסכסוך וגורר עמו ניסיונות חוזרים ונשנים של האשמת האחר בביצוע עוול היסטורי . על רקע מציאות החיים העכשווית בישראל , אנו מבקשות להניח בצד , ולו לרגע , את העיסוק המתמשך שהיא מספקת לנו בנרטיבים היסטוריים ולאומיים ולהציע מבט אחר , החורג מעיסוק בתכני הנרטיבים עצמם . מתחילת שנות האלפיים מתקיימת פעילות ענפה , השואפת להנכיח בשיח הציבורי נרטיבים אלטרנטיביים . למעשה , ניסיונות אלה , השואפים לשנות את המציאות באמצעות נרטיבים שיהיו צודקים , מאוזנים , שוויוניים , מוסכמים או מבוססים יותר , ברוב המקרים יוצקים באופן חוזר ונשנה תוכן חדש בתבנית קיי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ