סיפורי-בבואה

' יש שהמספר המקראי מעצב מצב או דמות ופועלה כאנטיתזה למצב אחר או לדמות אחרת ומעשיה . הבריאה החדשה מעוררת בקורא אסוציאציות חד - משמעיות למקורה ; עם זאת , הדמיון שבין הסיפור החדש לבין מקורו הוא כדמיון שבין דמות ובבואתה במראה . הבבואה מהפכת את קווי תוארו של סיפור המקור . ועתה , הקורא אשר ייתן דעתו על הזיקה המכוונת בין שני הסיפורים – המקור ובבואתו – יבחין שהמצב החדש או הדמות זה מקרוב באה , מעוצבים כניגוד לאלה ששימשו להם דוגמה , ויעריך את . 266 ' שינה את תנוחת גופו לעמידה ' ( קדרי [ שם ] , עמ ' . ( 939 . 267 ' להתעתד ( לפעול ) ' ( קדרי [ שם ] , עמ ' , 939 משמעות . ( 5 . 268 ' וישכם ' ( יהושע ז (; 10 ח ; 14 ' לקח ' ( יהושע ז (; 1 ח ; 21 , 11 ' צוי ' ( יהושע ז (; 8 , 4 ח ; 11 ' נפל ' ( יהושע ז . ( 25 ח ; 10 החדש על יסוד השוואתו לישן . אכן , המודעות לקיום סיפורי - הבבואה עשויה לשרת את הקורא בעיקר בשיפוט הדמויות . העימות בין גיבורו של סיפור המקור לגיבורו של סיפור הבבואה מציב אותם זה מול זה על שתי כפות מאזניים , והקורא חייב להתבונן ולראות איזו כף נוטה מטה ואיזו כף עולה מעלה . ' לדוגמה : ' התחת אל...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור