קורות חיים

( כפי שנדפסו בשולי החיבור המקורי ) נולדתי ב – 10 ספטמבר 1911 במינסק ( רוסיה ) [ כיום ביילורוס ] , בת לסוחר וולף גולדברג ולרעייתו הנה ממשפחת ברקמן [ . [ Berkmann עם פרוץ המלחמה ברחנו לוויט בּ סק , שם גרנו עד שנת . 1919 בשנת 1919 חזרנו למולדתם של הו רַ י , ליטא , שם למדתי בגימנסיה העברית בקובנה בשנים . 1928 - 1920 ביוני 1928 עברתי את מבחני הבגרות . מסתיו 1928 עד קיץ 1929 למדתי משפטים באוניברסיטה של ויטולד הגדול בקובנה ושמעתי גם הרצאות בהיסטוריה ובספרות . באוקטובר 1929 נרשמתי לפקולטה לפילוסופיה של אוניברסיטת פרידריך וילהלם בברלין [ , Friedrich - Wilhelms - Universit ä t כיום . [ Humboldt - Universit ä t zu Berlin השתתפתי שם בקורסים ובתרגילים בהיסטוריה , בלימודי גרמנית ובפילוסופיה . באותה עת גם למדתי קורסים בבית הספר הגבוה למדעי היהדות . בנובמבר 1933 עברתי את מבחני הדוקטורט בפילוסופיה לאחר לימודים שנמשכו שמונה סמסטרים באוניברסיטה של ברלין . תודה מיוחדת אני חבה למו רִ י באקדמיה , פרופסור ד " ר קארל שטאהלין [ , [ Karl St ä hlin אשר אתגר אותי וסייע לי בתקופת לימודי ובעת כתיבת עבודת הדוקטור של...  אל הספר
לנדאו, יאיר

וינריב, ענת