א. הגירתם של היהודים לאמריקה ועמדת הממשלה הרוסית והציבור היהודי כלפי תופעה זו

הפוגרומים גרמו להתרוששות כלכלית של ההמון היהודי בעיקר בדרום – מערב רוסיה . מלבד הפסדים כספיים כבדים הייתה גם האטה במסחר שגרמה לחוסר יציבות בשער החליפין . הפסקת התשלומים ושיתוק המסחר נגרמו לא רק בשל נסיבות כלכליות אלא גם ממניעים פסיכולוגיים ; לנוכח הפוגרומים החוזרים ונשנים אחזה בהמון חסר האונים בהלה של ממש . על סמך שמועות בלבד , שלפיהן ארגון " כל ישראל חברים " תומך בהגירת יהודים מרוסיה , זרמו . 100 ראה טבלה א . את ההפסדים הכספיים שציינתי , בהסתמך על מקורות רשמיים , לא ניתן עדיין לחשב כסכומים סופיים , משום שהחקירות והנתונים הסטטיסטיים של הרשויות מעמידים סימני שאלה משמעותיים . . 101 ארגון “ כל ישראל חברים״ נוסד בשנת 1860 בפריז . מטרתו העיקרית הייתה להגן על כבוד היהודים כנגד כל התקפה . בשנת 1869 הוא ארגן פעולת סיוע עבור יהודי רוסיה להצלתם מרעב ; בשנת 1881 הוא קיבל על עצמו את ארגון ההגירה של יהודי רוסיה לאמריקה . הנפגעים — בעיקר בעלי מלאכה , רוכלים , סוחרים ופועלים — אל עיר הגבול ברודי [ Brody ] שבגליציה , ובמהלך קיץ 1881 התקבצו שם מאות משפחות יהודיות . בעזרת הקהילות היהודיות של פריז , של ו...  אל הספר
לנדאו, יאיר

וינריב, ענת